Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo cho sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo cho sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Lại Thị Thu Hường ltthuong2@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên và giữ vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, giáo viên mầm non phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Hình thành năng lực nghề trong đó có năng lực xây dựng môi trường vui chơi cho trẻ của sinh viên sư phạm mầm non đã đáp ứng được yêu cầu về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học hiện nay. Bài viết đưa ra những khái niệm cơ bản, thực trạng, biện pháp về hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi cho trẻ mẫu giáo của sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với mục đích góp phần cải tiến thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non một cách có hệ thống nói chung và trang bị hệ thống rèn luyện kĩ năng nghề nói riêng cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu góp phần thống nhất, cân bằng giữa lí thuyết và thực hành giúp sinh viên định hướng trước được nghề nghiệp trong tương lai và thích ứng nhanh với những biến đổi của xã hội.
Từ khóa: 
Fun environment
competence
professional training in pedagogy
kindergarten
preschool pedagogical students
lecturers
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Ánh Tuyết, (1987), Giáo dục trẻ mẫu giáo trong nhóm bạn bè, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Ánh Tuyết, (2016), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[3] Nguyễn Ánh Tuyết, (2004), Tâm lí học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Ánh Tuyết, (2007), Giáo dục mầm non những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Hòa, (2009), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[6] Đinh Văn Vang, (2009), Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Trần Trọng Thủy - Nguyễn Quang Uẩn, (1998), Tâm lí học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] Tremblay.D, (2002), Adult Education A Lifelong Journey The Competency - Based approach “Helping learners become autonomous

[9] Nguyễn Thị Thư, (2009), Môi trường hoạt động cho trẻ mầm non, Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản lí thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm, Học viện Quản lí Giáo dục, tr.97.

[10] Nguyễn Thị Thanh Hà, (2006), Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non, NXB Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (01/8/2003), Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT về Quy chế thực hành, thực tập áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy

[12] Phạm Trung Thanh - Nguyễn Thị Lý, (2011), Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[13] Từ điển Tiếng Việt, (1993), NXB Văn hóa

Bài viết cùng số