CURRENT STATUS OF THE COVID-19 PANDEMIC IMPACTS ON THE FINANCIAL SITUATION OF STUDENTS IN SOME UNIVERSITIES IN HANOI

CURRENT STATUS OF THE COVID-19 PANDEMIC IMPACTS ON THE FINANCIAL SITUATION OF STUDENTS IN SOME UNIVERSITIES IN HANOI

Vu Thi Quynh Nga ngavtq@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The COVID-19 pandemic has created an unprecedented socioeconomic crisis. The rising unemployment rate and the costs related to disease prevention and control are currently creating a heavy financial burden for the disadvantaged groups in society, which includes students. This study is the result of a survey of 120 second and third year university students in Hanoi about the impact of the epidemic on students’ financial situation. The research results show that most students are negatively affected by the epidemic. Revenues dropped sharply while costs for the learning process tended to increase. Therefore, the universities and the government need to develop policies to support students to overcome difficulties and continue studying in higher education in the new context
Keywords: 
The pandemic impact
finance in higher education
university students.
Refers: 

[1] Lê Đông Phương và cộng sự, (01/2021), Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt.

[2] Tổng cục Thống kê, (2022), Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2021.

[3] Thúy Nga, (06/9/2021), Trường đại học hỗ trợ hơn 1200 sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội, http:// vietnamnet. vn

[4] Hiền Minh, (16/12/2020), Hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam, http://baochinhphu.vn.

[5] Lan Phương, (2020), Việt Nam trong top 20 nước có số người sử dụng internet cao nhất thế giới, http:// ictvietnam.vn

Articles in Issue