Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Trương Văn Tấn ctythanhduoc1979@gmail.com Trường Trung học phổ thông Phước Bình Khu phố 5, Long Phước, Phước Long, Bình Phước, Việt Nam
Nguyễn Xuân Trường xuantruong1943@yahoo.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Huỳnh Gia Bảo baoxuyensp1111@gmail.com Trường Đại học Tiền Giang Số 119, Ấp Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh là một trong những yêu cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông. Việc phát triển năng lực này trong dạy học Hoá học có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Song, sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ được xem là một biện pháp hiệu quả. Qua khảo sát việc dạy học Hóa học ở các trường trung học phổ thông vùng Đông Nam Bộ cho thấy giáo viên còn hạn chế sử dụng bài tập hóa học hữu cơ để tổ chức cho học sinh tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề đặt ra. Qua đó phát triển được năng lực tư duy logic. Bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ trong dạy học để phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Logical thinking capacity
organic chemistry exercises
students
high school
Tham khảo: 

[1] Phan Trọng Ngọ (chủ biên), (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Chu Cẩm Thơ, (2010), Vận dụng phương pháp kích thích tư duy của học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[3] Akhsanul In’am, (2016), A Logical Thinking Analysis through the Euclidean Geometry, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 12, Number 1, pp.1069-1075.

[4] Abdulkadir - Cagru, A. - Lutfi, (2013), An Analysis of Mathematics Teacher Candidates Logical Thinking Level: Case of Turkey, Journal of Education and Instructional Studies in The World, Vol. 3(1), pp.83-91.

[5] Phạm Hoàng Gia, (2018), Bản chất của trí thông minh và cơ sở lí luận của đường lối lĩnh hội khái niệm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Lê Văn Dũng, (2001), Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua bài tập hóa học, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Collete Gray - Macblain, (2014), Các lí thuyết học tập về trẻ em (Learning theories in childhood, Hiếu Tân dịch), NXB Hồng Đức.

[8] A.V. Petrovxki, L.B. Itenxơn, (2002), Những cơ sở Tâm lí họcc lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, tập 2 (tái bản), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Vương Tấn Đạt, (2007), Logic học đại cương, NXB Thế giới, Hà Nội.

Bài viết cùng số