Số 48, tháng 12 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Thực trạng và định hướng đổi mới quản lí giáo dục
Trịnh Thị Anh Hoa,
1-6
2 Các khái niệm học tập tự định hướng trong giáo dục đại học
Đặng Thị Thanh Thủy,
7-12
3 Cơ sở lí luận của giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thu Huyền,
13-18
4 Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện na
Nguyễn Văn Lượng,
19-23
5 Đo lường khả năng trí tuệ của học sinh Việt Nam theo thuyết đa nhân tố của Sternberg
Trần Huy Hoàng,
Đặng Xuân Cương,
Nguyễn Thị Hương,
24-30
6 Thiết kế và tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Phạm Thị Hồng Hạnh,
Lương Thị Hồng Thắm,
Trương Thị Hải Duyên,
Nguyễn Thị Ngọc Huyền,
31-36
7 Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông
Trương Văn Tấn,
Nguyễn Xuân Trường,
Huỳnh Gia Bảo,
37-42
8 Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển lời nói mạch lạc của trẻ 5 - 6 tuổi
Lã Thị Bắc Lý,
Nguyễn Thị Thu Nga,
Cao Thị Hồng Nhung,
43-47
9 Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Xây dựng
Nguyễn Trung Thành,
48-53
10 Lo âu học tập và mối liên hệ với rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội
Hoàng Thị Thanh Huệ,
Ngô Thanh Huệ,
54-58
11 Mô hình tự chủ trong trường phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Thị Hảo,
59-64

Tạp chí khác