Nâng cao hiệu quả quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam

Nguyễn Đức Ca* cand@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thị Minh Anh anhhtm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Ngọc Dương duongpn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hoàng Giang giangnh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Lệ Hằng hangnl@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phan Thị Thu thupt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự hình thành của các trường đại học đã kéo theo sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm khoa học phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội trong nhiều bối cảnh khác nhau. Việc mở rộng quy mô trường đại học cộng với xu hướng đại chúng và phổ cập giáo dục đại học đã dẫn đến sự thiếu hụt và xuất hiện những khó khăn trong triển khai hoạt động của các trường đại học. Thời gian gần đây, cơ chế quản trị đại học đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và các nhà quản lí giáo dục. Bài viết đánh giá chung về vấn đề cơ chế quản trị đại học ở Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong hiện tại và tương lai
Từ khóa: 
Cơ chế
mô hình
đại học
quản trị đại học
Giáo dục
Tham khảo: 

Bài viết cùng số