Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra trong dạy học tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian

Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra trong dạy học tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian

Nguyễn Ngọc Giang nguyenngocgiang.net@gmail.com Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Huyền Trang* phamhuyentrangsmile@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Nguyễn Huỳnh Nam hnamtphcm@gmail.com Trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì 161 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học sử dụng công cụ, phương tiện học Toán là một trong năm loại dạy học phát triển năng lực Toán học quan trọng mà một học sinh cần được bồi dưỡng. Trong các công cụ, phương tiện học Toán thì phần mềm GeoGebra là một trong những công cụ chính mà học sinh được giảng dạy ngay từ lớp 6. Phần mềm GeoGebra nói chung và phần mềm GeoGebra 3D nói riêng có nhiều nút lệnh, tính năng đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Đặc biệt, trong dạy học phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán, nội dung tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian thì phần mềm GeoGebra có ưu thế hơn hẳn so với cách dạy học truyền thống bảng đen, phấn trắng thông thường. Dạy học phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra giúp học sinh có cái nhìn trực quan, sinh động. Học sinh có thể thay đổi vị trí của hình vẽ, xoay hình, dự đoán kết quả, kiểm chứng, tạo vết, … Học sinh đam mê và hứng thú với các kiến thức, đặc biệt là kiến thức về hình học không gian. Học sinh hiểu và nhớ sâu kiến thức được học hơn. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một cách thức cũng như quy trình dạy học bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự trợ giúp của phần mềm GeoGebra về nội dung tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian.
Từ khóa: 
Công cụ và phương tiện học Toán
Phần mềm GeoGebra
góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Quy trình
phương pháp.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số