Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Sinh học cấp Trung học phổ thông

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Sinh học cấp Trung học phổ thông

Dương Quang Ngọc duongquangngoc@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình môn Sinh học cấp Trung học phổ thông có những nội dung về virus gây bệnh, tuổi dậy thì, tránh thai và bệnh tật, sinh sản ở động vật, di truyền giới tính… Do vậy, môn học có cơ hội để giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho học sinh. Ngoài đặc điểm môn học đã có thuận lợi để giáo dục giới tính và tình dục toàn diện thì việc vận dụng các phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học trong thiết kế bài học là một khâu then chốt góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính tình dục toàn diện cho học sinh
Từ khóa: 
Sex education
comprehensive sexuality education
Biology
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (2014), Nghị quyết về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Số 88/2014/QH13, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Số 2268/CT-BGDĐT, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[4] A. Irvin, Quách Thu Trang, (2018), Báo cáo đánh giá giáo dục sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam.

[5] Quỹ dân số thế giới, (2003), Giáo dục giới tính - tình dục và sức khỏe sinh sản, Hà Nội.

[6] UNESCO, (2018), Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật quốc tế về giáo dục giới tính - Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng

Bài viết cùng số