Biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng đọc viết ban đầu cho trẻ mẫu giáo

Biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng đọc viết ban đầu cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Thị Thanh Thảo thanhthaomamnon@gmail.com Trường Đại học Đồng Nai Số 04 Lê Quý Đôn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non là một bộ phận quan trọng của Giáo dục Mầm non. Nó ra đời và phát triển ở nước ta vào những năm 70 của thế kỉ trước. Chúng ta đã có những công trình nghiên cứu đầu tiên về ngôn ngữ trên trẻ em Việt Nam và những nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu phát triển ngôn ngữ trẻ em mầm non. Kết quả, chúng ta tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến khả năng đọc viết nội dung phát triển ngôn ngữ lứa tuổi mầm non và một số biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng đọc - viết ban đầu cho trẻ mẫu giáo phù hợp để giáo dục ngôn ngữ cho trẻ một cách hiệu quả như đọc sách tranh, phát triển khả năng viết, tạo môi trường chữ viết, góc thư viện, góc viết, tạo hứng thú đọc và tạo cho trẻ có kiến thức nền về câu chuyện qua tổ chức hoạt động kể cho trẻ nghe truyện.
Từ khóa: 
Methods of language development
language development activities
kindergarten.
Tham khảo: 

[1] Phương pháp phát triển ngôn ngữ, hoạt động phát triển ngôn ngữ, mầm non

[2] Đinh Thanh Tuyến, (2019), Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Đinh Thanh Tuyến, (2019), Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Hà Nguyễn Kim Giang, (2005), Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Đinh Hồng Thái, (2011), Phát triển hoạt động ngôn ngữ tuổi mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ, NXB, Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Hà Nguyễn Kim Giang, (2014), Phương pháp đọc diễn cảm, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (2007), Kỉ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng văn hóa học đường - Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

Bài viết cùng số