Số 33, tháng 09 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Nhận thức của các lực lượng giáo dục về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường với công tác đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục
Huỳnh Văn Sơn,
1-7
2 Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam
Nguyễn Thanh Tâm,
Nguyễn Minh Đứ,
Nguyễn Thị Hiền,
Đặng Thị Minh Hiền,
Hoàng Lê Mai Phương,
8-13
3 Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học
Nguyễn Thúy Vân,
14-19
4 Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học
Phan Anh Tài,
20-23
5 Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực giảng dạy của giáo sinh chuyên ngành Tiếng Anh trong quá trình thực tập
Trần Quốc Thao,
Huỳnh Thị An,
24-29
6 Một số phương thức hình thành kí hiệu của người điếc Việt Nam
Lê Thị Tố Uyên,
30-34
7 Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA
Nguyễn Thị Diễm Hằng,
Cao Cự Giác,
Lê Danh Bình,
35-42
8 Hoạt động chữa bài theo cặp trong phát triển kĩ năng viết của sinh viên tiếng Anh không chuyên
Trương Thị Minh,
43-47
9 Giáo dục hướng nghiệp học sinh phổ thông trong chương trình giáo dục địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đặng Văn Hải,
48-53
10 Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh trung học phổ thông qua kết quả nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Như Thúy,
Lữ Thị Mai Oanh,
54-59
11 Hệ thống văn bằng giáo dục đại học của Cộng hòa Liên bang Nga
Nguyễn Đức Ca,
Nguyễn Ngọc Ánh,
Hoàng Thị Minh Anh,
Đào Thanh Hải,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
60-64