Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Nguyễn Thanh Tâm thanhtam.vss@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Minh Đứ nguyenminhducvkhgdvn@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hiền hien137nguyen@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Minh Hiền Dtmhien.qlgd@gmail.com Học viện Quản lí Giáo dục 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Lê Mai Phương hoanglemaiphuong@gmail.com Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 12 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đại học có tầm quan trọng ngày càng tăng trong việc phân bổ nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chi phí cho giáo dục đại học cũng rất tốn kém, đặc biệt là khi ở cấp độ cao, chi phí tăng lên do áp lực tuyển sinh tăng đáng kể. Các chính phủ cũng bị bao vây với các nhu cầu công cộng khác, nhiều trong số đó cấp bách về mặt chính trị hơn so với nhu cầu của giáo dục đại học và cùng với giáo dục đại học, vượt quá nhiều, ở hầu hết các quốc gia mà nguồn thu công khan hiếm. Chia sẻ chi phí hoặc thay đổi ít nhất một phần gánh nặng chi phí giáo dục từ chính phủ (hoặc người nộp thuế) cho phụ huynh và học sinh là xu hướng trên toàn thế giới. Đây chính là chìa khóa để giải quyết những vấn đề tài chính mà giáo dục đang gặp phải. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực hiện chia sẻ chi phí tại Thụy Điển, Hoa Kì và Singapore, từ đó nêu lên một số hàm ý gợi mở cho Việt Nam trong việc xây dựng những chính sách để thực hiện chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học.
Từ khóa: 
Education economics
education finance
cost-sharing
cost-sharing in higher education
Tham khảo: 

[1] D. Bruce Johnstone, (2011), Financing Higher Education: Who Pays and Other Issues, Journal of Economic Literature Vol. 49, No. 1, pp. 154-158.

[2] Swedish Higher Education Authority, (2014), Higher Education in Sweden, Status Report

[3] The Swedish National Board of Student Aid (CSN), (2014), Swedish Student Aid, CSN Information Leaflet.

[4] Arthur M. Hauptman, (2013), Public Policies, Prices and Productivity in American Higher Education, American Enterprise Institute.

[5] D. Bruce Johnstone, (2014), Financing American Higher Education in the 21st Century: What Can the United States Learn From Other Countries? Miller Center, University of Virginia.

[6] Ministry of Education Singapore, (2019), Financial assistance of higher education, linked to https://www. moe.gov.sg/education/financial-assistance

[7] ADB Bank, (2009), Good practice in cost-sharing and financing in higher education

[8] Hiền. Đ.M, Đức. N.M, Hiền. N.T, Phương. H.L.M, Tâm. N. T, (2015), Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới, Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ thường xuyên 2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Bài viết cùng số