Số 25, tháng 01 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Tri thức, kết nối tri thức và chu trình chuyển hóa tri thức
Trần Khánh Đức ,
1-5
2 ETraining - Phương thức bồi dưỡng từ xa thích ứng bối cảnh hội nhập quốc tế
Bùi Thị Huy Hợp,
Nguyễn Thị Bạch Tuyết,
Đỗ Văn Đức,
6-11
3 Về mô hình thực địa bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông
Nguyễn Lân Trung,
Hoa Ngọc Sơn,
12-17
4 Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên Toán ở trường trung học phổ thông
Phan Bá Lê Hiền,
18-22
5 Yêu cầu của việc dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn
Trần Thị Ngọc ,
23-28
6 Một số kinh nghiệm khi sáng tạo bài tập Vật lí mới dùng cho học sinh phổ thông
Nguyễn Minh Tuấn,
29-33
7 Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Khoa học ở trường tiểu học
Lê Thị Trung,
34-38
8 Áp dụng dạy học theo dự án Đa trí năng nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Vinh
Lê Thị Tuyết Hạnh,
Trần Thị Phương Thảo,
Vũ Thị Hà,
39-43
9 Nghiên cứu đề xuất mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên Trường Đại học Tiền Giang
Nguyễn Đăng Hải,
44-48
10 Vai trò của nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
Huỳnh Thị Bích Phụng,
49-53
11 Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Đặng Thị Lệ Tâm,
54-59
12 Một số chính sách khuyến khích về kinh tế nhằm tạo động lực cho giáo viên phổ thông tại Mĩ
Mạc Thị Việt Hà,
60-64