Quản lí sự thay đổi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quản lí sự thay đổi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phạm Thị Kim Phượng phuongptk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Luật Giáo dục Nghề nghiệp 2014 đã xác định khung pháp lí cho sự phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, việc quản lí trong mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải thay đổi mới đáp ứng được những yêu cầu sự phát triển. Bài viết tập trung làm rõ một số cơ sở lí luận về quản lí sự thay đổi và vai trò của người hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quản lí sự thay đổi đó.
Từ khóa: 
management
change management
vocational training institutions
Tham khảo: 

[1] International Organizational Change Management Institute, Home, Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2015

[2] Toffler A, (1970), Future Shock, N.Y.

[3] https://www.prosci.com/change-management/what-ischange-management.

[4] Filicetti, John, (20/8/2007), Project Management Dictionary, PM Hut, Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2009.

[5] Levin, Ginger, (2012), Embrace and Exploit Change as a Program Manager: Guidelines for Success, Project Management Institute, Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2013.

[6] Anderson, D. & Anderson, L.A, (2001), Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today’s Transformational Leaders, San Francisco: Jossey-Bass/ Pfeiffer, Retrieved 12/21/11 from https://books.google. com/books.

Bài viết cùng số