Tiến trình lịch sử phát triển chính sách quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc

Tiến trình lịch sử phát triển chính sách quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc

Lê Đức Nguyên leducnguyenbd@gmail.com vinnoTrường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
Chen Shi Xiang chensx@whu.edu.cn Trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
Tóm tắt: 
Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc mở rộng nền giáo dục ra thế giới. Hơn bốn mươi năm trở lại đây, cùng với cải cách và mở cửa, trình độ quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc ngày càng được nâng cao, dần dần phát triển và đi vào con đường quốc tế hóa giáo dục mang màu sắc Trung Quốc. Trong tiến trình lịch sử phát triển chính sách quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc, có hai nhánh chiến lược quan trọng: Một là “Đi ra ngoài”, hai là “Thu hút vào”, hai chiến lược này song hành cùng nhau nhưng không cản trở nhau. Bài viết tập trung trình bày cách thức thực hiện hai nhánh chiến lược này để làm cơ sở thực tiễn đề xuất một số khuyến nghị cho công cuộc quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam.
Từ khóa: 
Education
Chinese education internalization
“going out”
“bringing in”
Tham khảo: 

[1] Mai Lâm, (2020), Trung Quốc đổi tên Viện Khổng tử, https://vnexpress.net/trung-quoc-doi-ten-vien-khongtu-4125968.html.

[2] Nguyễn Thị Thu Phương - Nguyễn Thu Hiền, (2014), Học viện Khổng tử và một số kiến nghị đối với Việt Nam, Nghiên cứu Trung Quốc, số 7, tr.32-40.

[3] 中华人民共和国中央人民政府, (2013), 教育部介绍分 派出国留学及来华留学工作有关情况 [EB/OL].[2013- 05-29].http:www.gov.cn/xwfb/2006-05-29/content_29 4425.html.

[4] 中华人民共和国教育部, (1993), 跨世纪中国教育 [M]. 北京:人民出版社.

[5] 张双鼓,江泼, (1999), 出国留学工作 20年[M]. 北 京:高等教育出版社.

[6] 张宁娟, (2013), 我国教育国际化的发展历程和政策走 向 [J]. 中国教育政策评论, 219-230.

[7] 张秀琴, (2013), 我国教育对外开放的总体发展良好 [EB/OL].[2013-03-26], http://edu.cnr.cn/zt/jydwkfcglh/ cglhnews/200903/t20090326_505283443.html.

[8] 改革开放30年中国教育改革与发展课题组, (2008), 教 育大国的崛起 (1978-2008)[M].北京:教育科学出版 社.

[9] 改革开放以来的教育发展历史性成就和基本经验研 究课题组, (2008), 改革开放30年中国教育重大历史事 件[M]. 北京: 教育科学出版社.

[10] 陈学飞, (2004), 改革开放以来大陆公派留学教育政策 的演变及成效 [J]. 复旦教育论坛, 1-10.

Bài viết cùng số