Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Phạm Thị Hải Châu chauphamhai@gmail.com Trường Đại học Vinh Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ngày nay, xu hướng dạy học môn Toán nói chung và dạy học môn Toán ở tiểu học nói riêng là dạy học cần gắn bó, thiết thực với đời sống của học sinh, tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện “kĩ năng sống”, khả năng quyết vấn đề thực tiễn, đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Hạt nhân của xu hướng dạy học này là trong quá trình dạy học Toán, giáo viên tiểu học cần phải tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng được các tình huống thực tiễn phù hợp với đặc điểm tâm lí, đặc điểm nhận thức cũng như trình độ, vốn sống, vốn kinh nghiệm của học sinh ở lứa tuổi tiểu học. Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng “Tình huống thực tiễn có bối cảnh thực” vào dạy học Toán ở tiểu học, đề xuất quy trình và ví dụ minh họa cho việc thiết kế “Tình huống thực tiễn có bối cảnh thực”.
Từ khóa: 
practical situations
Real context
primary Mathematics
Tham khảo: 

[1] Hoàng Phê, (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Toán 3, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Đỗ Đình Hoan, (Chủ biên 2013), Vở bài tập Toán 5 tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và đào tạo, Toán 5, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Vũ Dương Thụy, (Chủ biên 2012), Vở bài tập Toán 4 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam

[6] OECD, (2009), Learning Mathematics for Life, Programme for international student assessment, A view perspective from PISA.

[7] Thomas, J, (2003), Kinh nghiệm giảng dạy tình huống và làm thế nào để viết một tình huống tốt (bài giảng), Trường Quản lí nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard (17/11/2003) tại FETP - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

[8] Đỗ Hoàng Mai, (2017), Thiết kế tình huống dạy học hiệu quả môn Toán ở tiểu học, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Phạm Nguyễn Hồng Ngự, (2020), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Vinh.

[10] Nguyễn Tiến Trung, (2013), Thiết kế tình huống dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông theo hướng giúp HS kiến tạo tri thức, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[11] Waterman, M. & Stanley, E, (2005), Case-based Learning, Retrieved 26 March.

[12] Trần Trung, (3/2018), Khai thác bối cảnh thực trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông, Số 3, Tạp chí Khoa học Giáo dục.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Toán 4, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số