Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non

Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non

Nguyễn Thị Huyền nthuyen2@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hình thành và phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nói chung và hoạt động vui chơi nói riêng là một trong những yêu cầu quan trọng của đào tạo sinh viên sư phạm mầm non. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng các biện pháp sao cho phù hợp, phát huy sự hứng thú, tính chủ động và tự rèn luyện của mỗi sinh viên là yếu tố quan trọng. Bài báo tập trung vào đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non.
Từ khóa: 
play activities
skill development
preschool education
Tham khảo: 

[1] Đào Thanh Âm (Chủ biên) - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hòa- Đinh Văn Vang, (1994), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục mầm non - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Hoàng Thị Oanh, (2000), Hứng thú đối với trò chơi đóng vai có chủ đề của trẻ 5 tuổi, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, (4), tr.6-7.

[4] Nguyễn Thị Huyền, (2012), Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục.

[5] Hoàng Thị Oanh, (2002), Một số gợi ý về cách tổ chức và hướng dẫn trẻ chơi, Tạp chí Giáo dục mầm non, (4), tr. 19-21.

[6] Abđullina O.A, (1980), Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sư phạm trong việc tổ chức công tác giáo dục học sinh chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Ngọc Chúc, (1981), Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] Kixegov X.I, (1976 - 1977), Hình thành kĩ năng kĩ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện nền giáo dục đại học, Tổ Tư liệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[9] Trần Quốc Thành, (1992), Kĩ năng tổ chức trò chơi của chi đội trưởng chi đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Tóm tắt Luận án Phó Tiến sĩ, Hà Nội.

[10] Nguyễn Xuân Thức, (1997), Nghiên cứu tính tích cực giao tiếp của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi, Tóm tắt Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Sư phạm - Tâm lí, Hà Nội.

Bài viết cùng số