Khảo sát sự tương đồng giữa âm Hán - Việt và âm Hán - Nhật trong tiếng Nhật

Khảo sát sự tương đồng giữa âm Hán - Việt và âm Hán - Nhật trong tiếng Nhật

Thân Thị Kim Tuyến kimtuyen2002@gmail.com Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đối với người học tiếng Nhật, một trong những khó khăn là học chữ Hán. Để ghi nhớ chữ Hán, người học cần ghi nhớ cách viết, cách đọc và nghĩa. Trong cách đọc chữ Hán có âm thuần Nhật (Kun- yomi / 訓読み) và âm Hán- Nhật (On-yomi /音読み). Ngoài ra, một chữ Hán có thể có nhiều cách đọc âm Kun - yomi và On - yomi. Chữ Hán được truyền bá vào Nhật Bản và Việt Nam trong thời kì nhà Đường, vì vậy có những sự tương đồng giữa cách đọc âm Hán- Việt và âm Hán - Nhật (On- yomi). Kết quả khảo sát đưa ra những sự tương đồng giữa âm Hán- Việt và âm Hán - Nhật (On- yomi) đối với một số âm đầu, âm cuối và vần của âm Hán- Việt. Những sự tương đồng sẽ giúp cho việc học chữ Hán trong tiếng Nhật dễ dàng và thú vị hơn. Cụ thể là, từ âm Hán - Việt, người học có thể suy ra cách đọc âm On - yomi
Từ khóa: 
: Kanji learning strategy
Sino-Vietnamese sounds
On-yomi
Tham khảo: 

[1] Oxford, R, (1986), Development of the Strategy Inventory for Language Learning, Paper presented at the Language Testing Research Colloquium, Monterey, CA.

[2] Ishida Toshiko, (1995),『日本語教授法』大修館書 店.

[3] Okita Yoko, (1995), 「漢字学習ストラテジーと学 生の漢字学習に対する信念」『世界の日本語教 育』5号、国際交流基金日本語国際センター.

[4] Okita Yoko, (1998), 「初級教科書の漢字学習ストラ テジー使用及び漢字学習信念に与える影響」 『 世界の日本語教育』8号、国際交流基金日本語国 際センター.

[5] Kano Chieko, (1998), 「初中級学習者に対する漢字 指導の試案」『筑波大学留学生センター日本語教 育論集』13号 .

[6] Nakamura Shigeho, (1997),「日本語学習者の漢字学 習ストラテジーに関する調査と考察」『日本語教 育研究』33 言語文化研究所

[7] Thân Thị Kim Tuyến, (2005), 「 漢字学習ストラテ ジーベトナム人日本語学習者を対象として」修士 論文.

[8] Yokosuka Ryuko, (1995), 「日本語の語彙における 学習ストラテジー」『日本語教育の課題 ICU 日本 語教育40周年記念論集』国際基督教大学.

[9] Thân Thị Kim Tuyến, (2019), Nghiên cứu khảo sát về thủ pháp học chữ Hán của sinh viên tiếng Nhật, Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, tập 35, số 5, tr.1-12.

[10] Thân Thị Kim Tuyến, (2020), Nghiên cứu khảo sát về thủ pháp học chữ Hán của sinh viên tiếng Nhật (Đối tượng là sinh viên trình độ tiếng Nhật trung cấp), Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 122.

Bài viết cùng số