Số 46, tháng 10 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam
Lâm Quang Thiệp,
1-5
2 Phát triển Xã hội học tập: Khung Chính sách/quy định và quy trình
Nguyễn Tiến Hùng,
6-12
3 Công cụ đánh giá kĩ năng tổ chức dạy học STEM cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua dạy học vi mô
Nguyễn Thị Thùy Trang,
13-19
4 Xu hướng nghiên cứu liên quan chủ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giai đoạn 1989 - 2021: Dữ liệu từ Scopus
Lương Đình Hải,
20-25
5 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Nguyễn Thị Thơ,
26-30
6 Tự điều chỉnh động lực trong học tập của sinh viên
Nguyễn Đức Ca,
Nguyễn Khang,
Hoàng Thị Minh Anh,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
31-35
7 Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Đoàn Thị Ngân,
36-41
8 Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay
Nguyễn Thị Nhung,
42-47
9 Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo
Nguyễn Thị Phượng,
48-53
10 Thực trạng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, một số giải pháp phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo
Nguyễn Văn Huyến,
54-60
11 Khảo sát sự tương đồng giữa âm Hán - Việt và âm Hán - Nhật trong tiếng Nhật
Thân Thị Kim Tuyến,
61-64

Tạp chí khác