Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

Điều chỉnh cách hướng dẫn khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tuổi mẫu giáo

Nguyễn Thị Phượng phuongnguyenspecial@gmail.com Trung tâm Giáo dục hòa nhập trẻ em Số 1B, ngách 52/2 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Rối loạn phổ tự kỉ là một dạng khuyết tật phát triển được đặc trưng bởi những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp và những hành vi định hình lặp lại. Trong các khó khăn đó thì khó khăn về ngôn ngữ có ảnh hưởng đến giao tiếp, học tập, hành vi và hoà nhập xã hội của trẻ. Có nhiều phương pháp, biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong đó tổ chức trò chơi tại các lớp mẫu giáo giúp trẻ hình thành và phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả. Tuy nhiên, khi tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, giáo viên cần điều chỉnh cách tổ chức hướng dẫn như là thay đổi nội dung, cách thức, hình thức, phương tiện sử dụng.
Từ khóa: 
Developmental disorder
language
autism spectrum disorder (ASD)
organizing play activities
kindergarten
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Xuân Hải - Nguyễn Nữ Tâm An - Hoàng Văn Tiến, (2019), Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ ở Việt Nam.

[2] Nanci Bell and Chirsty Bonetti, (2015), Talkies Visualizing and Verbalizing for Oral Language Comprehension and Expression, Gander Publishing.

[3] Linda Mawhinney - Mary Scott Mc Teague, Phát triển ngôn ngữ sớm, tài liệu tập huấn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

[4] Autism Spectrum Australia, (2014), Hướng dẫn phát triển kĩ năng chơi, NXB Thế giới.

[5] Đinh Hồng Thái, (2014), Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2014), Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ tự kỉ ở nước ta hiện nay và trong giao đoạn 2011-2020, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước, Mã số: ĐTĐL.2011-T/11.

[7] Barbarasher, (2009), Early Intervention Games, JosseyBass., n.d.

[8] Julia Moor, Playing, Laughing and Learning with Children on the Austim Spectrum: A Practical Resourse of play Indeas for Parent and Carers

[9] Susman, F, (2006), Talk Ability, The Hanen Program.

Bài viết cùng số