Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Tú Anh* tientuanh@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Trần Thị Hải Yến haiyencdspbrvt@yahoo.com.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Võ Thị Hoài Hương huong.spbr@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực tập sư phạm là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo giáo viên. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có chất lượng công tác thực tập sư phạm. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả đưa ra một số hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ khóa: 
thực tập sư phạm
Thực trạng
giải pháp.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (01/8/2003), Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[2] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (16/01/2019), Quy định về hoạt động thực tập sư phạm (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-CĐSP của Hiệu trưởng).

[3] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Các báo cáo tổng kết thực tập sư phạm từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021 - 2022

[4] Nguyễn Đình Chỉnh - Phạm Trung Thanh, (2001), Kiến tập và thực tập sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Phùng Nguyễn Quỳnh Nga - Trịnh Khắc Thùy Hương - Nguyễn Thị Thanh Hiền, (7/2018), Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Tạp chí Giáo dục, số 434, kì 2, tr.22-26.

Bài viết cùng số