Xây dựng phương án sử dụng thí nghiệm trong dạy học dự án nội dung “Các định luật chất khí” thuộc Chương trình Vật lí trung học phổ thông

Xây dựng phương án sử dụng thí nghiệm trong dạy học dự án nội dung “Các định luật chất khí” thuộc Chương trình Vật lí trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thu Thuỷ nttthuythpt1986@gmail.com Trường Trung học phổ thông Văn Giang Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bộ môn Vật lí, thực hành thí nghiệm là hoạt động không thể thiếu trong quá trình nhận thức Vật lí của học sinh. Thông qua việc thực hiện hoặc quan sát thí nghiệm, học sinh phát triển khả năng tìm tòi, khám phá các định luật, hiện tượng vật lí, làm tăng sự hứng thú và phát triển khả năng liên hệ kiến thức hàn lâm ra ngoài cuộc sống. Qua điều tra thực trạng dạy học Vật lí tại một số trường trung học phổ thông cho thấy, học sinh vẫn chưa được tiếp xúc thường xuyên với thí nghiệm trong quá trình học tập, nhất là rất hạn chế trong việc được làm thí nghiệm trực tiếp. Do vậy, năng lực thực nghiệm của học sinh rất hạn chế. Vì thế, chúng tôi đưa ra giải pháp để tăng cường năng lực thực nghiệm của học sinh trong quá trình học bằng cách: Tổ chức hoạt động học tập để học sinh có cơ hội cải tiến, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm và học sinh tự làm thí nghiệm khảo sát hoặc kiểm nghiệm các định luật trên chính bộ thí nghiệm mà học sinh đã chế tạo. Quá trình thực nghiệm sư phạm áp dụng minh hoạ cho nội dung dạy học “Các định luật chất khí” thông qua dạy học dự án cho thấy rằng, giải pháp đã thiết kế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với điều kiện dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông hiện nay mà vẫn đảm bảo được mục tiêu đặt ra là phát triển năng lực thực nghiệm cũng như hệ thống năng lực, phẩm chất trong mục tiêu giáo dục chung.
Từ khóa: 
experiment
experiment using
experimental designing
experimental capacity
experimental fabrication
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Vật lí, Ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[2] Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn, (2005), Một số vấn đề về phương pháp dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Lê Văn Giáo, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Lan Ngọc - Nguyễn Viết Thanh Minh, (2018), Giáo trình lí luận dạy học Vật lí, NXB Đại học Huế.

[4] Phạm Kim Chung, Lê Thái Hưng, Lê Thị Thu Hiền, (2017), Giáo trình Phương pháp dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[5] Phạm Hữu Tòng, (2004), Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Phạm Hữu Tòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2008), Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở, Lí luận dạy học Vật lí 1, NXB Đại học.

[7] Schreiber, N., Theyssen, H. & Schecker, H: Experimentelle Kompetenz messen? In: Physik und Didaktik in Schule und Hochschule, 8 Nr. 3, S. 92-101.

Bài viết cùng số