Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học

Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học

Trần Bích Hằng hangtb@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học kết hợp là một khái niệm đã được các nhà giáo dục và các tổ chức giáo dục trên thế giới sử dụng từ lâu, để miêu tả hình thức học tập điện tử kết hợp với học tập truyền thống. Tác giả đưa ra một số khái niệm về dạy học kết hợp được sử dụng rộng rãi trên thế giới, những kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia đã áp dụng thành công phương pháp dạy học này với hi vọng mang lại một cái nhìn tổng quát về dạy học kết hợp, đồng thời là cơ sở cho việc triển khai một cách linh hoạt mô hình dạy học kết hợp ở Việt Nam.
Từ khóa: 
blended learning
teaching method
learning model
Education
Tham khảo: 

[1] https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A01182

[2] https://library.educause.edu/resources/2004/3/blendedlearning

[3] https://www.christenseninstitute.org/publications/ classifying-k-12-blended-learning-2/

[4] http://scholar.google.com.vn/scholar_url?url=https://awardsblog.wise-qat... SNsyWywTf3IqoCw&scisig=AAGBfm3rK9CAlu3ozqg1BzIbDEMpUoranw&nossl=1&oi=scholarr

[5] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/40/contents

[6] https://www.barhamprimary.co.uk/page/?title=Blended+Learning&pid=418

[7] https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20201229-blended-learning-to-...

[8] Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, (2020), Nghiên cứu vận dụng mô hình đào tạo trực tuyến như một hình thức tổ chức dạy học mới, bổ sung cho giáo dục nhà trường truyền thống

Bài viết cùng số