Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Toán

Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Toán

Đào Thị Hoa daothihoa@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong việc đổi mới chương trình môn Toán ở phổ thông theo hướng phát triển năng lực thì đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học được coi là điểm nhấn chủ yếu nhất. Thực hiện việc đổi mới này, bài viết đề xuất các biện pháp sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Toán và vận dụng các biện pháp này vào thiết kế kế hoạch bài học “Tích vô hướng của hai vectơ” thuộc chương trình Hình học 10.
Từ khóa: 
competency
teaching method
scalar product
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Toán.

[3] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Nguyễn Lăng Bình - Đỗ Hương Trà, (2017), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Đoàn Quỳnh - Văn Như Cương - Phạm Vũ Khuê - Bùi Văn Nghị, (2013), Hình học 10 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Trần Văn Hạo - Nguyễn Mộng Hy - Nguyễn Văn Đoành - Trần Đức Huyên, (2006), Hình học 10, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số