Số 39, tháng 03 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đề xuất mô hình quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học
Lê Chi Lan,
1-6
2 Đổi mới giáo dục ở Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền quốc học trong bối cảnh phát triển hiện nay
Đặng Quốc Bảo,
Phạm Minh Giản,
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm,
7-11
3 Đào tạo trong trường trung học phổ thông chuyên từ góc nhìn của học sinh chuyên
Bùi Diệu Quỳnh,
Hoàng Phương Hạnh,
Bùi Thị Thao,
Đỗ Quyên,
12-17
4 Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Toán
Đào Thị Hoa,
18-24
5 Dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần Phi kim, Hoá học 9 ở trường trung học cơ sở
Nguyễn Tuấn Anh,
Nguyễn Hữu Chung,
25-30
6 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Chí Dương,
Trần Đại Nghĩa,
31-35
7 Một số biện pháp dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính
Nguyễn Thị Bích Trang,
36-41
8 Nội dung Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về Toán trong Chương trình Giáo dục Mầm non - Thực trạng và định hướng
Nguyễn Thị Nga,
42-46
9 Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở cốt cán ở tỉnh Thanh Hóa theo tiếp cận năng lực
Phạm Thị Phượng,
47-51
10 Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học theo thuyết kiến tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Dương Thị Kim Oanh,
Lương Cao Quyền,
52-57
11 Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
Phạm Thị Tuyết Nhung,
Hoàng Thuý Nga,
Nguyễn Thị Thu Thủy,
58-64

Tạp chí khác