Ứng dụng Số phức giải toán chứng minh trong Hình học phẳng

Ứng dụng Số phức giải toán chứng minh trong Hình học phẳng

Hoàng Thúy Sinh* v.sinhht2@vinschool.edu.vn Trường Trung học Vinschool Ocean Park Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
Dương Hồng Huệ v.huedh1@vinschool.edu.vn Trường Trung học Vinschool Ocean Park Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
Tóm tắt: 
Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học như khoa học kĩ thuật, điện từ, cơ học lượng tử và toán học ứng dụng, chẳng hạn như trong lí thuyết hỗn loạn. Nhà Toán học người Ý Gerolamo Cardano là người đầu tiên giới thiệu Số phức. Ông đã sử dụng Số phức để giải phương trình bậc ba vào thế kỉ XVI. Để thành công trong Toán học, cần có rất nhiều công cụ để có cơ hội tìm ra công cụ giải quyết các vấn đề bạn gặp phải. Khi lời giải hình học cổ điển trở nên quá phức tạp thì bạn nên nghĩ đến các phương pháp dùng Số phức. Số phức là công cụ mạnh trong việc khảo sát sâu sắc những vấn đề trong hình học, đặc biệt là các bài toán chứng minh. Bằng cách biểu diễn tọa độ của các điểm trong Hình học phẳng thông qua Số phức, có thể biểu diễn các điều kiện của đề bài hình học và các kết luận hình học về dạng các đẳng thức đại số. Như vậy, các bài toán chứng minh Hình học có thể đưa về việc kiểm tra một hằng đẳng thức.
Từ khóa: 
Complex numbers
plane geometry
problems
Test
proofs.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Văn Mậu, (2009), Biến phức định lí và áp dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Khuê - Lê Mậu Hải, (2001), Hàm số biến số phức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Đoàn Quỳnh, (1997), Số phức với Hình học phẳng, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Hữu Điển, (2000), Phương pháp Số phức và Hình học phẳng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[5] Võ Thanh Vân, (2009), Chuyên đề ứng dụng Số phức trong giải toán trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Titu Andresscu, (2000), Complex Numbers from A to Z, Birkhauser.

Bài viết cùng số