Thực trạng sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non Thành phố Hải Phòng

Thực trạng sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non Thành phố Hải Phòng

Vũ Thị Hương Giang giangvth@dhhp.edu.vn 171 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Lê Thị Luận* luanlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Truyện tranh là một bước khởi đầu quan trọng trên con đường trẻ đến với đọc. Nó cũng như là một nguồn để trẻ luyện khả năng nghe, nhìn, cầm, nắm và tương tác với sách cũng là một phần của một chương trình giáo dục trẻ mầm non có chất lượng tốt”. Hình thành khả năng đọc thông qua truyện tranh là một nhiệm vụ quan trọng ở trường mầm non, giúp trẻ tự tin về lĩnh vực ngôn ngữ khi trẻ bước vào lớp Một. Bài viết đưa ra kết quả khảo sát thực trạng việc sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ ở một số trường mầm non ở Hải Phòng hiện nay. Kết quả khảo sát này là cơ sở thực tiễn để giáo viên có những định hướng để đề xuất các biện pháp cần thiết và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của việc sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.
Từ khóa: 
Sử dụng truyện tranh
hình thành
khả năng đọc
trẻ 5-6 tuổi
trường mầm non.
Tham khảo: 

[1] Vũ Thị Hương Giang, (11/2017), Một số biện pháp sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 418, kì 2, tr.21-25.

[2] Hà Nguyễn Kim Giang, (1995), Phát triển hứng thú “đọc” cho trẻ em tiền học đường, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 1/95, tr.23- 27

[3] Đinh Hồng Thái, (2021), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Ánh Tuyết - Lã Thị Bắc Lý, (2006), Giáo trình phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Hà Nội.

[5] Otto Beverly, (2010), Language development in early childhood, Northeast IIlinois University.

[6] Morrow M.L (2009), Assessing preschool literacy development, International Reading Association.Inc, USA

Bài viết cùng số