Số 38, tháng 02 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Nhận thức của cộng đồng về đại dịch Covid 19 và những xu hướng giáo dục mới
Lê Khánh Tuấn,
1-6
2 Đánh giá động lực làm việc của giảng viên đại học
Dương Minh Quang,
Nguyễn Thị Thu Hiền,
7-12
3 Giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm
Phạm Đình Mạnh,
13-17
4 Những nội dung cơ bản trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Việt Nam hiện nay
Đỗ Thị Thanh Huyền,
18-22
5 Rèn luyện khả năng thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học ngành Y thông qua môn học Xác suất Thống kê
Đỗ Thị Hồng Nga,
Nguyễn Hữu Châu,
23-27
6 Hình thành và phát triển các kĩ năng của học sinh để ứng phó với những thay đổi do đại dịch COVID - 19
Trần Huy Hoàng,
Nguyễn Thị Hảo,
Bùi Thanh Xuân,
28-32
7 Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong tạo lập văn bản nghị luận
Đỗ Thu Hà,
Nguyễn Thị Hương Lan,
33-38
8 Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp qua hoạt động chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5 - 6 tuổi
Nguyễn Thị Bùi Thành,
39-44
9 Đánh giá chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ học tập sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế
Nguyễn Song Hiếu,
Nguyễn Đắc Quỳnh Anh,
Phan Thanh Long,
Huỳnh Thị Thu Hiền,
Phạm Minh Đức,
Nguyễn Thị Phương Thảo,
45-49
10 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
Lê Công Nghĩa,
50-55
11 Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên thông qua hoạt động Talkshow tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Lê Thị Xuân Vũ,
56-59
12 Kỉ luật học đường ở Hoa Kì
Lê Thị Quỳnh Nga,
60-64

Tạp chí khác