Số 37, tháng 01 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch Covid 19: Tác động và vấn đề
Phạm Đỗ Nhật Tiến,
1-8
2 Thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông ở Lớp 1 năm học 2020 - 2021: Một số vấn đề tồn tại và giải pháp
Lê Anh Vinh,
Hoàng Phương Hạnh,
Bùi Thị Diển,
Đặng Phương Anh,
9-13
3 Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kết quả và khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Võ Sỹ Mạnh,
Nguyễn Thế Anh,
14-18
4 Đề xuất giải pháp hướng đến việc tự chủ đại học
Lê Chi Lan,
19-24
5 Sự tham gia của sinh viên trong học tập: Các tiếp cận đánh giá
Nguyễn Huy Cường,
25-30
6 Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm nâng cao hiệu quả đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông môn Ngữ văn
Nguyễn Phương Mai,
36-41
7 Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua các hoạt động hàng ngày
Mai Thị Phương,
42-47
8 Thực trạng học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam
Trương Đình Thăng,
Đinh Thị Hồng Vân,
Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Trần Hải Ngọc,
48-53
9 Giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay
Nguyễn Viết Tiến,
54-59
10 Chương trình dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trên thế giới: Thực trạng áp dụng và đề xuất cải thiện
Lê Thị Tuyết Hạnh,
60-64

Tạp chí khác