Số 36, tháng 12 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam
Lê Huy Tùng,
1-5
2 Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam
Nguyễn Thị Bích Thủy,
6-12
3 Tính toán và so sánh độ khó của câu hỏi theo các lí thuyết khảo thí cổ điển - hiện đại bằng các phần mềm CETA/R
Vũ Đỗ Long,
Nguyễn Văn Dũng,
Vũ Thị Thảo,
Nguyễn Thị Mỹ Linh,
13-18
4 Thể chế hóa công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số giải pháp
Nguyễn Thị Thúy Nga,
16-21
5 Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông theo chương trình mới
Tạ Kim Chi,
19-23
6 Những cách tiếp cận để dạy đạo đức trong chương trình Kĩ thuật: Một nghiên cứu tổng quan từ năm 2000 đến nay
Nguyễn Thị Duyên,
Phan Thị Thanh Cảnh,
Nguyễn Văn Hạnh,
Nguyễn Tiến Long,
Mai Đức Thắng,
Nguyễn Thành Long,
24-29
7 Định hướng về dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong các môn học ở trường phổ thông
Phạm Thị Thu Hiền,
30-35
8 Giáo dục giá trị yêu nước qua chủ đề học tập cho học sinh trung học phổ thông
Lê Thị Sông Hương,
Đặng Thị Phương,
36-41
9 Đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học
Hán Thị Thu Trang,
42-47
10 Thiết kế, tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 5
Lê Thị Thu Hương,
Kim Ngọc,
48-52
11 Các vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động dạy học đại học ngành Kĩ thuật công trình xây dựng
Phan Lữ Trí Minh,
53-58
12 Kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học
Đoàn Thị Thúy Hạnh,
Bùi Thanh Thủy,
59-64