Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông theo chương trình mới

Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông theo chương trình mới

Tạ Kim Chi takimchi1310@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
STEM - Art (gọi tắt là STEAM) là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật), Mathematics (Toán học) kết hợp với nghệ thuật (Art). Tổ chức dạy học theo phương pháp giáo dục STEAM không chỉ giúp học sinh nhận biết được sự phong phú của nội dung chủ đề học tập mà còn giúp học sinh hình thành năng lực sáng tạo, tư duy phê phán, yêu thích khám phá khoa học, có ý thức gắn kết nội dung học tập các môn Khoa học tự nhiên với nghệ thuật…
Từ khóa: 
STEAM education
inter- subjects
STEAM lessons
force balance
paper building blocks
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình Tổng thể

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình giáo dục phổ thông – Môn Mĩ thuật.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình giáo dục phổ thông – Môn Mĩ thuật.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình giáo dục phổ thông - Môn Vật lí 6

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tài liệu tập huấn Xây dựng và thực hiện các chủ đề về giáo dục Steam

[6] Nguyễn Thanh Hải, (2019), Tài liệu Giáo dục Stem/ Steam: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo.

[7] Sam Hutchinson, (2017), Tài liệu Stem - Khoa học siêu gần gũi - Vicky Barker.

Bài viết cùng số