Số 1, tháng 07 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 MỤC LỤC
3-4
2 LỜI MỞ ĐẦU
5-5
3 Thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Trung học cơ sở
Nguyễn Trọng Đức,
nhóm nghiên cứu,
8-18
4 Thực trạng triển khai Chương trình và Sách giáo khoa môn Đạo đức lớp 2
Nguyễn Thị Việt Hà,
19-33
5 Thực trạng và đề xuất một số giải pháp biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở
Đoàn Thị Thúy Hạnh,
Nguyễn Thị Chi,
Võ Thanh Hà,
Bùi Diệu Quỳnh,
Nguyễn Thị Kiều Anh,
34-45
6 Dạy học âm nhạc ở trường trung học cơ sở theo định hướng phân hóa
Lê Anh Tuấn,
46-61
7 Đổi mới phương pháp dạy học – giải pháp góp phần thực hiện mô hình trường học hạnh phúc
Đỗ Thu Hà ,
62-71
8 Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường và game hóa vào việc dạy và học môn Toán cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Một số định hướng và kết quả thử nghiệm
Lê Anh Vinh,
Đỗ Đức Lân,
Phùng Thị Thu Trang,
Vũ Văn Luân,
Nguyễn Trung Thành,
72-89
9 Một số định hướng trong dạy học Hình học không gian ở trung học phổ thông
Lê Hồng Thái,
Phạm Sỹ Nam,
90-97
10 Bài học từ Hàn Quốc và một số định hướng phát triển chương trình, học liệu giáo dục dành cho học sinh khuyết tật Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Hoa,
Lê Thị Tâm,
99-107
11 Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số - Góc nhìn từ thực tiễn
Trần Thị Yên,
108-116
12 Xây dựng Chương trình Xóa mù chữ dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Nguyễn Minh Tuấn,
117-124
13 Cơ hội phát triển chuyên môn thông qua nhóm hoạt động giáo viên
Nguyễn Ngọc Ánh,
Trần Mỹ Ngọc,
Lê Anh Vinh ,
các thành viên nhóm nghiên cứu,
126-139
14 Kinh nghiệm của một số nước trong bồi dưỡng giáo viên giảng dạy học sinh năng khiếu
Bùi Diệu Quỳnh,
140-146
15 Thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học môn Ngữ văn 6 năm học 2021 – 2022
Phạm Thị Hằng,
147-155
16 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng phòng thí nghiệm ảo trong dạy học Vật lí và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan,
156-165
17 Phát triển thư viện trường học: Kinh nghiệm từ Indonesia và Anh Quốc
Nguyễn Thanh Trịnh,
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan,
166-173
18 Một số giải pháp giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Lê Thị Sông Hương,
Đặng Thị Phương,
175-183
19 Năng lực an toàn số và các yếu tố ảnh hưởng năng lực an toàn số của giáo viên, học sinh Việt Nam
Lê Anh Vinh,
Đỗ Đức Lân,
Phùng Thị Thu Trang,
Vương Quốc Anh,
Trần Bích Ngân,
Bùi Thị Thao,
184-194
20 Triển khai giáo dục thích ứng: Kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
Bùi Thị Diển,
Đặng Thị Thu Huệ,
Vương Quốc Anh,
195-211
21 Tác động và hiệu quả đạt được của chiến lược 6c khi vận dụng vào thực tiễn dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 qua nhận định của giáo viên
Lý Quốc Biên,
Vương Quốc Anh,
Lê Anh Vinh,
212-229