Số 34, tháng 10 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Sự dịch chuyển giá trị văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Vương Thị Phương Hạnh,
1-5
2 Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò, năng lực của giảng viên trường Chính trị tỉnh trong tương lai
Nguyễn Bình Minh,
6-10
3 Nội dung demo
Đào Văn Phước,
Nguyễn Văn A,
10-20
4 Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp Trung học phổ thông (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
Nguyễn Thị Việt Hà,
11-16
5 Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông
Trần Thị Lan,
17-21
6 Giáo dục giá trị hòa bình qua hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học
Đoàn Thị Thúy Hạnh,
Hồ Thị Hồng Vân,
22-26
7 Nội dung của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ tại Việt Nam
Võ Văn Lộc,
27-31
8 Phát triển hệ thống trả lời tự động hỗ trợ người dùng học tiếng Anh trên thiết bị di động
Phạm Xuân Lâm,
Trần Thị Mỹ Diệp,
Nguyễn Quỳnh Mai,
32-36
9 Tiêu chí đánh giá kĩ năng mềm của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nguyễn Hải Trung,
37-42
10 Nhu cầu bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên môn Giáo dục công dân ở Hà Nội
Nguyễn Thị Toan,
Nguyễn Ngọc Dung,
43-47
11 Vai trò của chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên - Góc nhìn từ giáo dục phổ thông
Trung Thị Thu Thủy,
Phạm Thị Trung,
48-53
12 Giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc, giảm áp lực học tập cho học sinh tại khối Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội
Phạm Thị Phương Thức,
Bùi Thị Nga,
54-59
13 Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc
Bùi Diệu Quỳnh,
60-64