Số 29, tháng 05 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học hiện nay
Thái Văn Thành,
Phan Hùng Thư,
Hà Văn Ba,
1-7
2 Giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nguyễn Thị Quyế,
8-13
3 Phát triển dịch vụ giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Hương,
14-19
4 Khung quản lí chất lượng tổng thể và hướng vận dụng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trong các nhà trường
Phạm Thị Quỳnh Ni,
Đinh Thị Hồng Vân,
Trương Đình Thăng,
20-25
5 Phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Nguyễn Thị Thơ,
26-30
6 Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay
Nguyễn Thị Lê,
31-36
7 Dạy học sáng tạo và ứng dụng vào kĩ năng nói tiếng Anh
Trần Thị Thanh Tú,
37-41
8 Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Trần Thu Hiền ,
42-47
9 Thực trạng quản lí đánh giá và phân loại giáo viên của hiệu trưởng tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Dương Minh Quang,
Nguyễn Thành An,
48-53
10 Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh
Trương Quang Lâm,
Đinh Ngọc Sơn,
Lê Thị Phượng,
Hoàng Đại,
54-58
11 Thực trạng nhu cầu về giáo dục giới tính và kĩ năng sống của vị thành niên quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Nguyễn Trọng Hồng Phúc,
Trần Thanh Thảo,
59-64