Một số cơ hội và thách thức trong đào tạo chương trình chất lượng cao khối Kinh tế ở Việt Nam

Một số cơ hội và thách thức trong đào tạo chương trình chất lượng cao khối Kinh tế ở Việt Nam

Lương Thu Hà haluongthu@neu.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong môi trường cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nội địa mà còn xuất khẩu, đồng thời chuẩn bị lực lượng lao động để đón nguồn vốn FDI dịch chuyển [1],[2]. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành nói chung và lĩnh vực Kinh tế nói riêng ở Việt Nam có cả những tiềm năng và thách thức đan xen. Về thuận lợi, chương trình chất lượng cao đã có những bước tiến đáng kể với việc bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất và cải thiện chất lượng giảng dạy. Qua đó, nước ta cung cấp một nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiếp cận thêm các chương trình từ các tổ chức uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, còn tồn tại những khó khăn không thể tránh khỏi như chất lượng giảng viên chưa đồng đều, học phí chưa tương xứng với chất lượng, chiến lược phát triển trong tương lại còn chưa thống nhất, nhất là trong điều kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định đào tạo chất lượng cao. Để vượt qua những thách thức này, cần tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo, tối ưu hóa chi phí để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và người sử dụng lao động.
Từ khóa: 
nguồn nhân lực chất lượng cao
khối Kinh tế
tiêu chuẩn
Đào tạo
Việt Nam.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn T. H, (22/12/2022), Đào tạo nghề chất lượng cao thích ứng nhanh với những biến đổi của thị trường lao động, https://tapchitaichinh.vn/dao-tao-nghe-chatluong-cao-thich-ung-nhanh-voi-nhung-bien-doi-cuathi-truong-lao-dong.html.

[2] Phạm, N. H.; Lê T. T. A., (7/6/2023), Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong bối cảnh mới, https://laodongcongdoan.vn/phat-trien-nhan-luc-chat-luong-cao-dap-ung-ye...

[3] Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Chương trình tiên tiến tại các trường đại học Việt Nam: Khoảng cách từ nghiên cứu tới thực tiễn, https:// tapchigiaoduc.edu.vn/article/88316/225/chuong-trinhtien-tien-tai-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-khoangcach-tu-nghien-cuu-toi-thuc-tien/.

[4] Đỗ Đức Hồng Hà, (31/10/2022), Về vấn đề tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam, https://hdll.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/ve-van-de-tu-chu-giao-duc-dai-hoc...nam.html.

[5] Trần, Q. T., & Vũ, Q. H, (2016), Các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo hệ Chất lượng cao của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[6] Nguyên Bảo, (27/3/2023), Đào tạo chất lượng cao: Quyền tự chủ của các trường, Tuoitreonline, https:// tuoitre.vn/dao-tao-chat-luong-cao-quyen-tu-chu-cuacac-truong-20230327093856841.htm

[7] Lan Phương, (22/3/2016), 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học, Baochinhphu.vn, https://baochinhphu.vn/11-tieu-chuan-danh-gia-chatluong-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-102199925.htm

[8] Quốc Dũng, (03/12/2011), Đóng tiền cao, được học chương trình chất lượng cao!, Báo điện tử Dân Trí, https://dantri.com.vn/giao-duc/dong-tien-cao-duochoc-chuong-trinh-chat-luong-cao-1323219333.h

[9] Vân Trang, (10/5/2023), Học phí các trường đại học top đầu khối ngành Kinh tế, https://laodong.vn/tuyen-sinh/ hoc-phi-cac-truong-dai-hoc-top-dau-khoi-nganh-kinhte-1190338.ldo.

[10] Trần, T. M. T., (21/5/2022), Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, https://www. tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/- /2018/825408/doi-moi-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam-- thuc-trang-va-giai-phap.aspx

[11] Ngọc Phạm, H, (06/7/2023), Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong bối cảnh mới, Tạp chí Lao động và Công đoàn, https:// laodongcongdoan.vn/phat-trien-nhan-luc-chat-luongcao-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-dat-nuoc-trong-boicanh-moi-96119.htm

[12] Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

[13] Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

[14] Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bài viết cùng số