Dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Lý Quốc Biên bienlq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lý Hoài Nam lyhoainam1982@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Phụng Châu, Chương Mĩ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực đã và đang được triển khai ở các cấp học thuộc hệ thống Giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Chương trình bao gồm các quan điểm xây dựng mục tiêu; cấu trúc nội dung; phương pháp, phương tiện; đánh giá kết quả giáo dục … được xây dựng, thiết kế nhằm tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực chung, cũng như các năng lực đặc thù (năng lực môn học) cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện tại các nhà trường phổ thông. Là một trong những môn học chính, giáo dục thể chất không chỉ góp phần giúp học sinh phát triển các năng lực chung mà còn giúp học sinh phát triển các năng lực thể chất. Trong bối cảnh Chương trình Giáo dục thể chất 2018 bắt đầu được triển khai ở lớp 6 cấp Trung học cơ sở từ năm học 2021 - 2022, để góp phần nâng cao hiệu quả trong triển khai Chương trình mới, bài viết tìm hiểu những điểm ưu việt của Chương trình Giáo dục thể chất 2018 cấp Trung học cơ sở so với Chương trình Thể dục hiện hành, từ đó đề xuất một số định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực thể chất cho học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục đã đề ra.
Từ khóa: 
Physical education
Physical competencies
Method
organizational form
sport
secondary school
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Thể dục.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2002 - 2005), Sách giáo viên Thể dục (6, 7, 8, 9).

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP, (2020), Mô đun 2 - Tài liệu tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP, (2020), Mô đun 3 - Tài liệu tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP, (2020), Mô đun 4 - Tài liệu tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán.

Bài viết cùng số