Thiết kế tình huống dạy học tích hợp Toán - Lí (chủ đề Vecto) ở trường trung học phổ thông

Thiết kế tình huống dạy học tích hợp Toán - Lí (chủ đề Vecto) ở trường trung học phổ thông

Huỳnh Trọng Dương htduong@qnamuni.edu.vn Trường Đại học Quảng Nam Số 102, đường Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Phạm Nguyễn Hồng Ngự pnhngu@qnamuni.edu.vn Trường Đại học Quảng Nam Số 102, đường Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học tích hợp là một hình thức dạy học kết hợp nhiều nội dung kiến thức với nhau, qua đó giúp học sinh hình thành một năng lực hay đáp ứng một kĩ năng nào đó. Trong xu hướng giáo dục Toán hiện nay, các nhà nghiên cứu giáo dục, thầy cô giáo đều chú trọng đến việc hình thành và phát triển năng lực tính toán cho học sinh, trong đó chú trọng đến việc hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào lí giải thực tiễn, áp dụng kiến thức Toán vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống hằng ngày của học sinh. Toán học không những đóng vai trò là công cụ để giải quyết các bài toán Vật lí, mà còn là phương tiện để luận giải các hiện tượng Vật lí diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội. Việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học trong dạy học Vật lí là rất cần thiết. Tác giả bài viết dựa trên việc nghiên cứu các tài liệu để phân tích, tổng hợp và đề xuất quan niệm về dạy học tích hợp, nguyên tắc và đặc điểm dạy học tích hợp, thông qua các hoạt động nghiên cứu bài học giữa giáo viên và giáo viên để thiết kế các tình huống dạy học theo hướng tích hợp kiến thức Toán trong Vật lí (chủ đề Vecto), từ đó đưa ra các kết luận sư phạm về dạy học tích hợp nói chung, dạy học tích hợp Toán - Lí nói riêng để góp phần nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục hiện nay
Từ khóa: 
integrated teaching
mathematics
Physics
designing teaching situations
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Phú Lộc, (2006), Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.

[2] Dương Tiến Sỹ, (3/2002), Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 26.

[3] Lê Thị Hoài Châu, (2014), Tích hợp dạy học môn Toán (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên), NXB Đại học Sư phạm.

[4] Nguyễn Văn Khải, (01/2008), Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp vào dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp Bộ.

[5] Kỉ yếu Hội nghị phối hợp chương trình của UNESCO, Paris 1972.

[6] http://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-di nh-404-QD-TTg-2015-doi-moi-chuong-trinh-sachgiao-khoa-pho-thong-270720.aspx

[7] Phạm Đức Quang - Lê Anh Vinh (Đồng chủ biên), (2018), Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp môn Toán ở trường phổ thông (Định hướng chương trình mới), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[8] Bùi Văn Nghị, (2008), Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Phan Trọng Ngọ, (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Hoàng Phê (Chủ biên), (1992), Từ điển tiếng Việt, NXB Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ.

[11] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên), (2006), Vật lí 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[12] Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) - Vũ Tuấn (Chủ biên), (2010), Đại số 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[13] Đỗ Đức Thái (Chủ biên), (2019), Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[14] Coggle.it/diagram/Wu3HS4jjYe0TQr_A/t/dạy-họckiến-tạo.

[15] Nguyễn Bá Kim, (2006), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số