Số 31, tháng 07 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Tính hệ thống của triết lí giáo dục: Các mối quan hệ bên ngoài và các loại triết lí giáo dục
Trần Ngọc Thêm,
1-5
2 Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lí luận trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Phạm Thị Bình,
6-10
3 Biện pháp vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội
Bui Duc Dung,
11-15
4 Thiết kế bài tập tính toán định lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học Hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông
Cao Cự Giác,
Phạm Ngọc Tuấn,
16-22
5 Thiết kế chủ đề “Chế tạo dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona” trong Chương trình Hóa hữu cơ 11 theo hướng giáo dục STEM
Nguyễn Mậu Đức,
23-28
6 Hành động xã hội trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam
Phan Trọng Ngọ,
29-35
7 Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học
Hán Thị Thu Trang,
36-41
8 SOME METHODS FOR TEACHING READING COMPREHENSION OF MULTI-MODAL TEXTS IN LITERATURE
Trần Thị Ngọc,
41-45
9 AN OVERVIEW OF THE TRAINING AND EMPLOYMENT SITUATION OF GRADUATES OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MAJORS IN RECENT YEARS
Hoàng Công Dụng,
Trần Sâm,
46-53
10 Ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, tự nghiên cứu tiếng Trung Quốc của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
Hoàng Minh Thiết,
Võ Văn Ngọc,
54-59
11 Biện pháp nâng cao kĩ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em: Nghiên cứu tình huống tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Trần Cao Bảo,
Hoàng Việt Trung,
Lê Thị Quỳnh Nhi,
Nguyễn Thị Minh Tâm,
60-64