Blended Elearning - Mô hình lớp học đảo ngược trên nền tảng VLE Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng năng lực tự học cho sinh viên trong thời kì kỉ nguyên số

Blended Elearning - Mô hình lớp học đảo ngược trên nền tảng VLE Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng năng lực tự học cho sinh viên trong thời kì kỉ nguyên số

Đoàn Thị Thanh Nhàn nhandtt@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong thời kì kỉ nguyên số, sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet đã tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những xu hướng đang được quan tâm và nghiên cứu rộng rãi là mô hình dạy học trực tuyến trên nền tảng lớp học đảo ngược. Bằng việc tiến hành tìm hiểu về mô hình dạy học trực tuyến và các công nghệ liên quan cũng như thu thập dữ liệu về việc triển khai thiết kế khoá học Elearning trên nền tảng VLE (Virtual Learning Environment) của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và nâng cao, phát triển năng lực tự học cho sinh viên, đề cao sự tương tác và tư duy sáng tạo của sinh viên. Sinh viên tự quản lí thời gian để nắm vững kiến thức cơ bản thông qua việc tiếp cận các tài liệu học trực tuyến, video giảng dạy, bài giảng ghi âm và các bài tập trực tuyến trước khi đến lớp. Với kết quả nghiên cứu này, bài viết cung cấp thông tin và những phản hồi quan trọng về hiệu quả và tiềm năng của mô hình dạy học trực tuyến trên nền tảng VLE trong việc xây dựng năng lực tự học cho sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng góp phần cung cấp căn cứ và kiến thức để cải thiện và phát triển các chương trình đào tạo trực tuyến và mô hình dạy học trực tuyến trong bối cảnh tri thức con người đi cùng kỉ nguyên số 4.0.
Từ khóa: 
Elearning-mô hình lớp học đảo ngược
nền tảng VLE
dạy học trực tuyến
năng lực tự học.
Tham khảo: 

[1] Bishop, J. L., Verleger, M.A, (2013), The flipped classroom: A survey of the research, In ASEE national conference proceedings, Atlanta, GA, 30(9), 1-18.

[2] Đỗ Tùng, (2020), Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 19, Số 2, tr.37-45

[3] Diane B Marks, (2015), Flipping the classroom: Turning an instructional methods course upside down, Journal of College Teaching & Learning 12(4) tr. 241- 248

[4] Doanh nghiệp xã hội YourE, (2020), Giới thiệu mô hình lớp học “Đảo ngược – Kết hợp”. Từ https://youre.vn/ mo-hinh-lop-hoc

[5] Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, (2020), Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến HCMUE Elearning Portal, https://hcmue.edu.vn/ images/pdf/User-guide-BDGV-2402.pdf

[6] Trịnh Văn Biều, (2012), Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning), Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr 86-90.

[7] Lê Thị Phượng - Bùi Phương Anh, (2017), Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, Tạp chí Quản lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục, 10, 1-8.

[8] Đoàn Văn Khái, (2017), Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trường đại học ngoại thương 1, Tạp chí Quản lí và Kinh tế quốc tế, số 95.

[9] Phan Chí Thành, (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến, Tạp chí Giáo dục, số 421, tr.43-46

[10] Nguyễn Ngọc Tuấn - Bùi Thị Hạnh - Trần Trung Ninh, (2020), Thiết kế khung đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” phần hóa học đại cương ở trường đại học kĩ thuật, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(1), 204-214.

[11] Võ Thị Thiên Nga, (2019), Quy trình dạy học dự án theo mô hình “Lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Tạp chí Giáo dục, số 451, tr.24-27.

[12] Lê Văn Toán - Trương Thị Diễm, (5/2020), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.33-36.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình ETEP), (2020), Học trực tuyến: Tốc độ phát triển nhanh mở ra kỉ nguyên đào tạo mới, Truy cập ngày 10/10/2023, .

Bài viết cùng số