Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới: Phân tích tổng quan và đề xuất một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới: Phân tích tổng quan và đề xuất một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

Phạm Thị Tuyết Nhung pttnhung.hufl@hueuni.edu.vn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Nguyễn Hồ Hoàng Thủy* nhhthuy@hueuni.edu.vn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy nttthuy@moet.edu.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Phan Hằng nphang@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thúy Nga htnga@moet.edu.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nghiêm Xuân Huy huynx@vnu.edu.vn Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đào Phong Lâm dplam@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3/2, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Trần Hoài Bảo bao.tran@eiu.edu.vn Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Đường Nam Kì Khởi Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Trần Quốc Trung trungtq@ptit.edu.v Học viện Bưu chính Viễn thông 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thanh Thúy hoangthanhthuy67@yahoo.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản lí chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội luôn nhận được sự quan tâm của các nhà quản lí giáo dục thể hiện qua Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025. Nghiên cứu tổng quan về bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo cho thấy, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này tại Việt Nam. Trên cơ sở xem xét các bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo của một số quốc gia trong khu vực và các nước phát triển, bài viết phân tích và đối sánh để đưa ra một số khuyến nghị cho hoạt động quản lí chất lượng chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: 
quality management
training programs
university
quality standards.
Tham khảo: 

[1] Tạ Thị Thu Hiền và các cộng sự, (2021), Xây dựng Bộ công cụ đo lường mức độ đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, VNU Journal of Science: Education Research, Vol.37, No.1, p.67-80, DOI: https://doi.org/10.25073/2588- 1159/vnuer.4478

[2] Nguyen Huu Thanh Chung - Tran Van Hai - Vu Thi Mai Anh - Nghiem Xuan Huy - Ta Thi Thu Hien - Nguyen Huu Duc, (2020), SMARTI University Model and Performance Benchmarking System UPM, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No.1, p.28-43, DOI: 10.25073/2588-1116/ vnupam.4212

[3] Missouri Department of Higher Education (MDHE) (n.d.), Missouri Department of Higher Education Five Year Review of Provisionally-Approved Programs Addendum to the CBHE Policy for Review of Academic Programs.

[4] Higher Learning Commission (HLC) (2021). Criteria for Accreditation. Retrieved from https:// www.hlcommission.org/Policies/criteria-and-corecomponents.html.

[5] WASC, (2013), Program Review Resource Guide, Retrieved from https://www.wscuc.org/content/ program-review-resource-guide.

[6] WASC, (2013), Program Review Rubric, Retrieved from https://www.wscuc.org/content/rubric-programreview.

[7] WASC, (2016), Graduate Program Review Guide, Retrieved from https://www.wscuc.org/content/ graduate-program-review-guide.

[8] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), (2015), Brussels, Belgium.

[9] AUN, (2020), Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level, 4th Version.

[10] IIEP, (2017a), The Effects of internal quality assurance on quality and employability: American International University - Bangladesh, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249495

[11] IIEP, (2017b), From tools to an internal quality assurance system: University of Duisburg-Essen, Germany, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000249502.

[12] IIEP, (2017c), Mainstreaming internal quality assurance with management: University of Talca, Chile, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000249497.

[13] IEP, (2017d), Shaping internal quality assurance from a triple heritage: Daystar University, Kenya, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000249505.

[14] IIEP, (2017d), Integrating internal quality assurance at a time of transformation: University of the Free State, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Phan Hằng, Hoàng Thúy Nga, Nghiêm Xuân Huy, Đào Phong Lâm, Trần Hoài Bảo, Trần Quốc Trung, Hoàng Thanh Thúy 74 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM South Africa, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved fro, https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000249506.

[15] IIEP, (2017e), Enhancing teaching and learning through internal quality assurance: Xiamen University, China, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000249501.

[16] IIEP, (2017f), From externally to internally driven quality assurance: University of Bahrain, International Institute for Educational Planning, UNESCO, Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000249488.

[17] IIEP, (2017g), Developing a quality culture through internal quality assurance: Vienna University of Economics and Business, Austria, International Institute for Educational Planning, UNESCO.

[18] IIEP, (2017g), Developing a quality culture through internal quality assurance: Vienna University of Economics and Business, Austria, International Institute for Educational Planning, UNESCO.

Bài viết cùng số