Số 42, tháng 06 năm 2021

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Xu thế kiểm tra, đánh giá năng lực người học trên nền tảng công nghệ
Lê Thái Hưng,
Nguyễn Thái Hà,
1-6
2 Đề xuất quy trình thiết kế dạy học trực tuyến
Phan Thị Bích Lợi,
7-12
3 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên đại học
Quách Thị Sen,
13-18
4 Hệ thống quản lí chất lượng đào tạo theo ISO và những vấn đề cần quan tâm sau chứng nhận
Nguyễn Đức Ca,
19-23
5 Rèn luyện kĩ năng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
Phạm Thị Yến,
24-27
6 Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Phan Thị Tình,
28-33
7 Triển khai "kĩ thuật nói bóng - Shadowing" nhằm cải thiện khả năng phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh
Lê Thị Thu Huyền,
34-39
8 Dạy học Toán ở trường phổ thông theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn
Phan Thị Phương Thảo,
40-44
9 Quản lí hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở trường tiểu học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Bùi Việt Phú,
45-50
10 Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức
Hồ Thị Dung,
51-57
11 So sánh mô hình Giáo dục Tiểu học Nhật Bản và Giáo dục Tiểu học Việt Nam
Phạm Thanh Tâm,
58-64

Tạp chí khác