Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập

Nguyễn Sỹ Nam nguyensynam201085@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong các nghiên cứu về giáo dục đặc biệt hiện nay, vấn đề nghiên cứu về thiết bị dạy học dành cho học sinh khuyết tật nói chung và học sinh khiếm thị nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong việc dạy và học cho học sinh khuyết tật trong môi trường giáo dục hòa nhập. Do đặc thù của mỗi dạng khuyết tật mắc phải, học sinh khuyết tật có những đặc điểm riêng trong quá trình nhận thức, do vậy rất cần những thiết bị dạy học mang tính đặc thù để hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập tốt trong môi trường giáo dục hòa nhập
Từ khóa: 
Teaching equipment
visually impaired students
inclusive education
technological process
Tham khảo: 

[1] Trần Quốc Đắc và các tác giả, (2002), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc xậy dựng và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy - học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[2] Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, (2001), Thiết bị dạy học với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục, số 86.

[3] Phạm Minh Mục, (2006), Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị bậc Tiểu học, NXB Lao động - Xã hội.

[4] Trần Doãn Quới, (1997), Một số vấn đề về cơ sở khoa học và phương pháp luận của việc sử dụng thiết bị dạy học trong trường phổ thông, Hà Nội.

[5] Lê Văn Tạc, Nguyễn Văn Hường, (1995), “Bước đầu hình thành bộ đồ dùng dạy học đơn giản cho trẻ có tật bậc Tiểu học, đề tài mã số: B.36, Viện Khoa học Giáo dục.

[6] Lê Văn Tạc, Phạm minh Mục, Nguyễn Đức Minh, (2006), Giáo dục trẻ khuyết tật: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Lê Ngọc Thu, Nghiên cứu thiết bị dạy học cho học sinh khiếm thị ở trường tiểu học trong môi trường giáo dục hòa nhập, Báo cáo tổng kết đề tài, mã số V7-2003.

[8] Đặng Thị Thu Thủy, (2009), Thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học môn Toán theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[9] Trần Đức Vượng, Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trang bị cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học cho trường tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010, Báo cáo tổng kết đề tài mã số B2001-49-11.

Bài viết cùng số