RESEARCHING AND DESIGNING THE EDUCATIONAL EQUIPMENT FOR TEACHING MATHEMATICS FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

RESEARCHING AND DESIGNING THE EDUCATIONAL EQUIPMENT FOR TEACHING MATHEMATICS FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Nguyen Sy Nam nguyensynam201085@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
In the current research on special education, the issue of educational equipment for students with disabilities in general and students with visual impairments in particular plays a very important role in educating for the students with disabilities in inclusive learning environment. Due to the specificity of each type of disabilities, the students with disabilities have specific characteristics in the cognitive process, therefore it is necessary to provide specialized educational equipment supporting them to successfully study in the inclusive educational environment.
Keywords: 
Teaching equipment
visually impaired students
inclusive education
technological process
Refers: 

[1] Trần Quốc Đắc và các tác giả, (2002), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc xậy dựng và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy - học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[2] Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, (2001), Thiết bị dạy học với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục, số 86.

[3] Phạm Minh Mục, (2006), Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị bậc Tiểu học, NXB Lao động - Xã hội.

[4] Trần Doãn Quới, (1997), Một số vấn đề về cơ sở khoa học và phương pháp luận của việc sử dụng thiết bị dạy học trong trường phổ thông, Hà Nội.

[5] Lê Văn Tạc, Nguyễn Văn Hường, (1995), “Bước đầu hình thành bộ đồ dùng dạy học đơn giản cho trẻ có tật bậc Tiểu học, đề tài mã số: B.36, Viện Khoa học Giáo dục.

[6] Lê Văn Tạc, Phạm minh Mục, Nguyễn Đức Minh, (2006), Giáo dục trẻ khuyết tật: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Lê Ngọc Thu, Nghiên cứu thiết bị dạy học cho học sinh khiếm thị ở trường tiểu học trong môi trường giáo dục hòa nhập, Báo cáo tổng kết đề tài, mã số V7-2003.

[8] Đặng Thị Thu Thủy, (2009), Thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học môn Toán theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[9] Trần Đức Vượng, Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trang bị cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học cho trường tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010, Báo cáo tổng kết đề tài mã số B2001-49-11.

Articles in Issue