Đề mở và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn trường trung học phổ thông

Đề mở và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn trường trung học phổ thông

Nguyễn Thị Hương Lan huonglanqlkh@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sáng tạo là một trong những năng lực kì diệu của con người, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, làm cho cuộc sống của con người trở nên thực sự có ý nghĩa. Với môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông, yêu cầu về sự sáng tạo của người học rất cần thiết. Đề mở trong dạy học môn Ngữ văn được xem là công cụ quan trọng, vừa khơi gợi hứng thú, đam mê học tập, vừa đo lường, đánh giá mức độ sáng tạo của người học. Dựa trên quan điểm này, bài báo trình bày một số quan niệm về đề mở, các dạng đề mở, một số vấn đề cơ bản về năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đề mở trong việc hình thành, phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Open questions
competence
Creative competence
Literature
high schools
Tham khảo: 

[1] Huỳnh Văn Sơn, (2009), Tâm lí học sang tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Trần Thị Bích Liễu, (2013), Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Nguyễn Quang Hòe, (2017), Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở qua dạy học bộ môn Toán, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, số 3.

[4] Nguyễn Thị Hồng Gấm, (2012), Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lí luận - Phương pháp dạy học hóa học ở trường Cao đẳng sư phạm, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Nguyễn Thị Hồng Vân, (02/2017), Xác định cấu trúc và đường phát triển một số năng lực trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 137

[6] Trần Đình Sử, (31/10/2013), Đề mở trong dạy học làm văn, http://trandinhsu.wordpress.com.

[7] Đỗ Ngọc Thống - Phạm Thu Hiền - Nguyễn Thị Nương - Nguyễn Thị Hồng Vân, (2012), Hệ thống đề mở Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2014), Đề mở và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn, Tài liệu Hội thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

[9] Nguyễn Thị Minh Duyên, (2017), Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên văn cấp Trung học phổ thông, Luận án Thạc sĩ sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Hà Nội

[10] Đỗ Ngọc Thống, (2013), Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực, Kỉ yếu hội thảo Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Bài viết cùng số