Số 35, tháng 11 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Xây dựng mô hình trường trung cấp nghề - Giải pháp chiến lược phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
Phan Văn Kha,
1-9
2 Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên đại học hiện nay
Lê Chi Lan,
10-15
3 Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Trần Trung,
Phạm Đức Bình,
Nghiêm Thị Thanh,
Lã Phương Thúy,
22-28
4 Đề mở và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn trường trung học phổ thông
Nguyễn Thị Hương Lan,
29-34
5 Hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua hình ảnh hóa thông tin: Thực trạng và bài học kinh nghiệm
Đỗ Thị Thảo,
Hà Thị Như Quỳnh,
Nguyễn Thị Hiền,
35-40
6 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập
Nguyễn Sỹ Nam,
41-46
7 Quản lí chất lượng đào tạo theo hệ thống ISO 9000 tại các trường trọng điểm trong Công an nhân dân
Phan Lệ Huyền,
47-52
8 Đổi mới quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực người học
Thiều Văn Nam,
53-59
9 Một số mô hình giáo dục trực tuyến trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam
Phan Thị Bích Lợi,
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
60-64