Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn môn Ngữ văn trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn môn Ngữ văn trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Phạm Thị Thu Hiền* pthien@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Nga ngant@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thị Diển dienbt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn trong Chương trình môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của một số nước như Úc và Mĩ (qua trường hợp của bang California). Từ kinh nghiệm quốc tế của các nước, bài viết đưa ra một số nhận định, đề xuất và kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng chuẩn môn Ngữ văn. Trong bối cảnh dạy và học môn Ngữ văn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiện nay, việc xây dựng chuẩn môn học có vai trò quan trọng, hỗ trợ cho công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong nhà trường.
Từ khóa: 
standard
Curriculum
Literature.
Tham khảo: 

[1] Australian curriculum, assessment and reporting authority, (2023), The Australian Curriculum: English Version 8.4, truy xuất ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại https://www.australiancurriculum.edu.au/.

[2] Australian curriculum, assessment and reporting authority, (2023), The Australian Curriculum: English Version 8.4, Truy xuất ngày 15 tháng 2 năm 2023 tại https://www.australiancurriculum.edu.au/ download?view=f10.

[3] Ủy ban Giáo dục bang California, (2013), Common Core State Standards for English Language Arts, Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects for California Public Schools Kindergarten Through Grade Twelve do, http://www.cde.ca.gov.

[4] Common core state standards For English Language arts & Literacy in History/social studies, science, and technical subjects, http: www.core standards.org.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn

Bài viết cùng số