Bui Minh Duc* buiminhduc@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa ward, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Do Thu Ha hadt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Refers: 

[1] Jean-Marc Denommé - Madeleine Roy, (2000), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên.

[2] Hoàng Hòa Bình (chủ biên), (2014), Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Karen Casey, (2016), Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Sherwyn Morreale - Rebecca B. Rubin - Elizabeth Jones, (1998), Speaking and Listening Competencies for College Students, National Communication Corporation.

[5] Đinh Thanh Huệ, (2004), Phát triển kĩ năng nói tâm điểm của việc dạy học ngoại ngữ, Tạp chí Giáo dục, số 91.

[6] Nguyễn Trí, (2001), Dạy các kĩ năng nghe - nói cho học sinh Tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 10, tr.24-26.

[7] Phạm Văn Vĩnh, (2010), Phương pháp tự học ngoại ngữ nhanh - hiệu quả, NXB Quân đội nhân dân.

[8] Stephen D.Krashen, (2004), The Power of Reading, Uimited, Westport Connecticut, London.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Chương trình Giáo dục phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[10] M. Mojibur Rahman, (2010), Teaching Oral Communication Skills: A Task-based Approach, 9, http://www.esp-world.info.

[11] Dale Carnegie, (2011), Nghệ thuật nói trước công chúng (Song Hà biên dịch), NXB Văn hóa Thông tin.

[12] Đỗ Thu Hà, (2014), Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần “Tiếng Việt thực hành”, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[13] Jo Condrill, Bennie Bough, (2011), Giao tiếp bất kì ai, NXB Lao động xã hội.

[14] Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên) - Bùi Minh Đức (Chủ biên) - Đỗ Thu Hà - Phạm Thị Thu Hiền - Lê Thị Minh Nguyệt, (2020), Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[15] Nick Morgan, (2010), Oral communication skills, Harvard Business School Publishing Corporation

Articles in Issue