THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 11 THEO DẠNG THỨC CÂU HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ PISA

THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 11 THEO DẠNG THỨC CÂU HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ PISA

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số