SURVEY RESULTS OF MANAGERS AND TEACHERS AT PRIMARY LEVEL ON SOME NEW PRESSURES IN TEACHING

SURVEY RESULTS OF MANAGERS AND TEACHERS AT PRIMARY LEVEL ON SOME NEW PRESSURES IN TEACHING

Nguyen Thi Quynh Ngoan ngoanntq@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Duong Quang Ngoc ngocdq@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Cao Thi Phuong Chi chictp@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phung Thu Trang trangpt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Tran Thi Lan lantt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The survey results show that both administrators and teacher at primary level have a general perception that they are currently under pressure from online teaching and the selection of textbooks for the 2020- 2021 school year. Administrators are under more pressure than teachers. In particular, managers in urban and mountainous areas are pressured by online teaching while in rural areas, managers are pressured to choose textbooks. Although the research results are only based on the online survey data and there is not enough bases for firm conclusions, this research provides a reference source for researchers, planners and managers to have appropriate solutions to reduce the pressure on administrators and teachers in each region with the aim of improving the teaching and learning efficiency.
Keywords: 
administrators
Teachers
pressure
Textbooks
Online teaching
Refers: 

[1] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (4/2020), Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (8/2020), Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lí tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[3] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Đại học Mở Hà Nội, (27-10-2020), Kỉ yếu hội thảo Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến - Mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng.

[4] Nguyễn Minh Thuyết, (2019), Tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và những thách thức cần vượt qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2020), Số liệu kết quả khảo sát của nhóm khảo sát thực trạng nhiệm vụ 14: Áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông, Nhiệm vụ thường xuyên.

[6] Mỹ Hà, (2018), Áp lực nghề giáo: Xếp ngang phi công, chữa cháy và y tế, https://dantri.com.vn/giao-duckhuyen-hoc/ap-luc-nghe-giao-xep-ngang-phi-....

[7] Quỳnh Nguyễn, (14/6/2019), Giảm áp lực, tạo động lực cho giáo viên, http://www.nhandan.org.vn/giaoduc/ite m/39319202-giam-ap-luc-tao-dong-luc-cho-giao-vien. html.

Articles in Issue