THE “BELT AND ROAD INITIATIVE” AND COOPERATION PROSPECTS IN HIGHER EDUCATION BETWEEN VIETNAM AND CHINA

THE “BELT AND ROAD INITIATIVE” AND COOPERATION PROSPECTS IN HIGHER EDUCATION BETWEEN VIETNAM AND CHINA

Nguyen Thi Quy ntquy@ued.udn.vn Universiy of Science and Education - The University of Danang 459 Ton Duc Thang street, Lien Chieu, Danang City, Vietnam
Summary: 
Internationalization and regionalization are currently the main trends in higher education around the world. A very close geographical location, attached trade relations, and similarities in culture and education are advantageous factors for the higher education cooperation between Vietnam and China, especially in the context that China is implementing the policy of the “Belt and Road Initiative” (BRI). The two countries need to establish and implement processes and policies based on reassessing the status of prior cooperation to promote comprehensive cooperation in higher education in the new setting. This article aims to recap and present China's education policy within the BRI framework as well as the state of China-Vietnam higher education cooperation before Vietnam's BRI participation, then proposes some recommendations for future cooperation.
Keywords: 
The Belt and Road Initiative
internationalization
higher education
Vietnam
China.
Refers: 

[1] BR net, 我国已签署共建“一带一路”合作文件205份 (Trung Quốc đã kí kết 205 văn bản hợp tác để cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”), (2021), https://www. yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/163241.htm.

[2] BRF, Joint Communique of the Leaders’ Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation, (2019), http://www.beltandroadforum. org/english/n100/2019/0427/c36-1311.html.

[3] Ministry of Education of the People’s Republic of China, Education Action Plan for the Belt and Road Initiative, (2016), https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/ qwfb/30277.htm.

[4] Ministry of Education of the People’s Republic of China, 教育部三项成果纳入第二届“一带一路”国际 合作高峰论坛成果清单 (Ba thành tích của Bộ Giáo dục được đưa vào danh sách thành tựu của Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai), (2019).

[5] Ministry of Education of the People’s Republic of China, Educational opening up to provide services for the Belt and Road, (2018), http://en.moe.gov. cn/Specials/Review/Facts_2147443481/201806/ t20180626_341024.html

[6] Ministry of Education of the People’s Republic of China, The role of education in promoting ties in BRI countries, (2021), https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/ rdxw/167511.htm.

[7] I. d’Hooghe, 2 China’s BRI and International Cooperation in Higher Education and Research, in: Global Perspectives on China’s Belt and Road Initiative, Amsterdam University Press, (2021), pp. 35–58. https:// doi.org/10.1515/9789048553952-003.

[8] B. Chunli, The Road to Innovation’, Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 32(3), 130-132., Bulletin of the Chinese Academy of Sciences. 32, (2018), 130–132. https://english.cas.cn/bcas/2018_3/201810/ P020181031691157289944.pdf

[9] L. Aisi, A. Ruby, The Belt and Road Initiative and Higher Education, International Higher Education, (2020), 18–20. https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/ article/view/14645.

[10] ANSO, What is ANSO, (n.d.), http://www.anso.org.cn/about/anso/ (accessed July 25, 2023)

[11] R. Yang, Internationalization, Regionalization, and Soft Power: China’s Relations with ASEAN Member Countries in Higher Education, Frontiers of Education in China. 7, (2012), 486–507. https://doi.org/10.1007/ BF03396951

[12] Mạng lưu học sinh Việt Nam, 中越教育交流与 合作 (Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt – Trung), (2022), https://vietnam.lxgz.org.cn/vietnam/ jyjl/2022083016180125823/index.html

[13] Yiming, 我校与越南老街省教育厅签署合作培训合 同 (Trường chúng tôi đã kí hợp đồng hợp tác đào tạo với Sở giáo dục tỉnh Lào Cai, Việt Nam), (2007), http:// www.ynu.edu.cn/info/1004/20719.htm

[14] Bộ Giáo dục và đào tạo, Danh sách các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt (tính đến 21/03/2017), (2017)

[15] CAFSA, 年度全国来华留学生数据统计 (Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung Quốc), (n.d.), http://www.cafsa.org.cn/research/72.html (accessed July 25, 2023).

[16] M.H. Vũ, Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn từ 1950 đến nay, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2019). http:// repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88389

[17] Bộ Ngoại giao, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, (2022).

[18] Trường Đại học Lâm nghiệp, Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Lâm nghiệp khu vực Sông Mê Kông mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, (2023), https://vnuf. edu.vn/dien-dan-hieu-truong-cac-truong-dai-hoc-lamnghiep-khu-vuc-song-me-kong-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-moi.html

[19] Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội kí kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Khoa học kĩ thuật Quảng Tây, Trung Quốc, (2023), https://www.haui.edu.vn/vn/tintuc/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ky-ket-thoathuan-hop-tac-dao-tao-voi-truong-dai-hoc-khoa-hocky-thuat-quang-tay-trung-quoc/64028.

[20] Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ kí kết thoả thuận hợp tác (MOU) giữa JABES – UEH và Trường Đại học Huzhou (Trung Quốc), (2019), https://www. ueh.edu.vn/tin-tuc/le-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-mougiua-jabes-–-ueh-va-truong-dai-hoc-huzhou-trungquoc_15082

[21] Trường Đại học Thủy lợi, Mạng lưới Hợp tác quốc tế, (2020). https://www.tlu.edu.vn/thoa-thuan-hoptac

[22] T.H.T. Nguyễn, Quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam (2001-2020), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2022).

[23] F.N. d’Hooghe, I., Montulet, A., de Wolff, M., & Pieke, Assessing Europe-China Collaboration in Higher Education and Research. Leiden: Leiden Asia Centre, Leiden, (2018).

[24] BR net, 一带一路大数据指数 (Các dữ liệu Vành đai và Con đường), (2022), https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/ iList.jsp?tm_id=513.

[25] J. Wang, W. Yang, Reflections on China - ASEAN Higher Education Cooperation in the Context of the “Belt & Road Initiative” BT - Proceedings of the 2nd International Symposium on Business Corporation and Development in South-East and South Asia under B&R Initiative (ISBCD , in: Atlantis Press, 2017: pp. 241– 244. https://doi.org/10.2991/isbcd-17.2017.49.

Articles in Issue