DEVELOPING LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS THROUGH DAILY ACTIVITIES

DEVELOPING LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS THROUGH DAILY ACTIVITIES

Mai Thi Phuong phuongmt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Language and communication are one of the imperfect characteristics of children with autism spectrum disorders. This article outlines the techniques that help develop communication and languages for them, including: Following the children lead, creating opportunities for communication, waiting for the children’s engagement or communication, and responding the children’s behaviors. The authors then demonstrate to their parents how to apply these techniques to help the children develop their communication and language through daily activities. These demonstrations also help the parents and those who concern to understand how to apply those techniques which are suitable for children.
Keywords: 
Developing language and communication
autism spectrum disorders
daily activities
Refers: 

[1] Brooke Ingersoll & Anna Dvortcsak, (2010), Teaching Social Communication to Children with Autism, The GuilFord Press.

[2] Elaine Weitzman, (1985), It takes two to talk, Imaginart Presser, 1 edition.

[3] Trần Thị Lệ Thu và cộng sự biên dịch, (2014), Từng bước nhỏ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4] American Psychiatric Association, (2013), Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM - 5, American Psychiatric Publishing, Wasington DC

[5] Nguyễn Nữ Tâm An, (2009), Bước đầu sử dụng phương pháp TEACCH trong can thiệp cho trẻ tự kỉ tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Đoàn thế Dũng và cộng sự, (2014), Ngôn ngữ và hoạt động hàng ngày, Cẩm nang phát triển ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

[7] Vũ Thị Bích Hạnh, (2004), Hướng dẫn thực hành âm ngữ trị liệu, NXB Y học, Hà Nội.

[8] Vũ Thị Bích Hạnh, (2007), Trẻ Tự kỉ - Phát hiện sớm và can thiệp sớm, NXB Y học, Hà Nội

[9] Keith Atkin, (2006), Sự thu nhận và phát triển lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp, Đinh Thị Bích Hạnh - Nguyễn Thị Cẩm Hường (dịch).

[10] Hoàng Phê (chủ biên), (1998), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[11] Nguyễn Thị Thanh, (2014), Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ 3 - 4 tuổi, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học.

[12] Nguyễn Thị Bùi Thành, (2013), Biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ qua hoạt động vui chơi ở trường mẫu giáo hòa nhập tại Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt.

[13] Đào Thị Thu Thủy, (2008), Xây dựng bài tập phát triển giao tiếp tổng thể cho trẻ tự kỉ tuổi mầm non, Đề tài V - Mã số V2007 -18.

[14] Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên), Đỗ Thị Thảo, (2010), Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue