Số 95, tháng 08 năm 2013

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Xây dựng khung năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015
1-4
2 Tiếp cận giáo dục giá trị và kĩ nắng sống đối với quá trình giáo dục toàn diện
5-8
3 Từ tâm lí học lâm sàng đến tư vấn tâm lí trường học - hiện trạng và con đường phát triển
9-11
4 Đào tạo theo tiếp cận năng lực trong xu thế phát triển
12-14
5 Một số vấn đề phân hóa và tích hợp trong môn Hóa học ở trường phổ thông
15-17
6 Dạy học văn ở nhà trường phổ thông dưới tác động của một số khuynh hướng lí luận hiện đại
18-20
7 Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội với công tác xây dựng văn hóa nhà trường
21-23
8 Kinh tế học giáo đục trong nền kinh tế thị trường
24-27
9 Học tập trải nghiệm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
28-31
10 Phát triển chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học đáp ứng như cầu thị trường lao động
32-35
11 Dạy học các mô-đun nghề công nghệ ð tô theo dự án học tập
36-38
12 Biện pháp tăng cường quản lí hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Tn, tỉnh Phú Thọ
39-43
13 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
44-47
14 Doanh nghiệp - trường dạy nghề - trường đại học nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng nhụ cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai
48-50
15 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thiết kế bài giảng điện tử
51-53
16 Hiệu quả liên kết giữa trường dạy nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình đào tạo nghề: Thực trạng và giải pháp
54-56
17 ghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ - một số kết quả ban đầu và bài học kinh nghiệm
57-60
18 Luật Giáo dục năm 2012 của Liên bang Nga
61-64